Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Lipka
Nadleśnictwo Lipka
67 266 50 46
67 266 57 53

Mały Buczek 38
77-420 Lipka

Nadleśniczy
Janusz Grabowski
67 266 50 46 wew. 11
Zastępca Nadleśniczego
Elwira Drobiewska
67 266 50 46 wew. 12
Główna księgowa
Anna Zarecz
67 266 50 46 wew. 21
Sekretarz
Piotr Wandas
67 266 50 46 wew. 31

Kierownictwo jednostki

Janusz Grabowski
Nadleśniczy
Tel.: 67 266 50 46 wew. 11
Elwira Drobiewska
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: 67 266 50 46 wew. 12
Anna Zarecz
Główna księgowa
Tel.: 67 266 50 46 wew. 21
Piotr Wandas
Sekretarz
Tel.: 67 266 50 46 wew. 31
Zbigniew Dolla
Inżynier nadzoru
Tel.: 67 266 50 46 wew. 36

Dział Gospodarki Leśnej

Krystyna Konieczna
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 266 50 46 wew. 15
Bartłomiej Kuczma
Specjalista Służby Leśnej ds. pozyskania drewna, ochrony ppoż. łowiectwa i BHP
Tel.: 67 266 50 46 wew. 15
Szymon Nadolny
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli i ochrony lasu
Tel.: 67 266 50 46 wew. 17
Magdalena Gleba (w zastępstwie za Aleksandrę Galimską)
referent ds. ochrony przyrody, stanu posiadania i SIP
Tel.: 67 266 50 46 wew. 13
Marlena Krieger-Stoltman
Specjalista Służby Leśnej ds. marketingu i sprzedaży drewna
Tel.: 67 266 50 46 wew. 14
Dominika Nadolna
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji, turystyki i ochrony lasu
Tel.: 67 266 50 46 wew. 13

Dział Finansowo-Księgowy

Jolanta Garbiec
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 67 266 50 46 wew. 22
Urszula Gajda
Starsza księgowa
Tel.: 67 266 50 46 wew. 23
Bożena Buczko
Kasjerka
Tel.: 67 266 50 46 wew. 24

Dział Administracji

Adam Otręba
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 67 266 50 46 wew. 32
Adam Redlaff
Referent ds. transportu
Tel.: 67 266 50 46 wew. 32
Maria Pydyn
Sekretarka
Tel.: 67 266 50 46
Michał Bednarek
Referent ds. informatyki
Tel.: 67 266 50 46 wew. 32

Posterunek Straży Leśnej

Tomasz Baranowski
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 67 266 50 46 wew. 18
Łukasz Paprocki
Strażnik leśny
Tel.: 67 266 50 46 wew. 18

Specjalista ds. Pracowniczych

Ewa Tadzik
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 67 266 50 46 wew. 25

Inspektor Ochrony Danych

Kamila Kuchciak
Inspektor Ochrony Danych
Tel.: 67 266 50 46 wew. 32