Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forest). Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Lipka na lata 2012 - 2021, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 30.03.2012r.